Musica mundi
Videoclips
Festival  2018
Cursus  2018
  Leraren
  Informatie
  Inschrijving
MM School
Geschiedenis
Pers
Nieuws
Feedback
Contact
Dankbetuigingen
Sponsors
Reservatie
 
 

Hoe U in te schrijven:

Het sollicitatieformulier moet samen met het inschrijvingsgeld (80 euro, niet terugbetaald), de recent YouTube link en 1 pasfoto uiterlijk op 15 april 2018 naar het onderstaande adres worden gestuurd. Elke aanvraag voor inschrijving die na 15 april 2018 toekomt bij de VZW Musica Mundi, kan niet meer in aanmerking worden genomen.

Elke beursaanvraag (in de vorm van een brief) moet verplicht samen verstuurd worden met het sollicitatiedossier van de kandidaat. Geen enkele beursaanvraag wordt in overweging genomen als ze ingediend wordt na de bekendmaking van aanvaarding van de kandidaat.

De beslissing over de kandidatuur :

valt na 1 mei. Wordt de kandidaat aanvaard, dan moet hij het totale lesgeld (1500 - 80 = 1420 euro) uiterlijk op 15 juni 2018 op het onderstaande rekeningnummer storten. Bij annulering wordt 750 euro teruggestort.

Alle bankkosten voor rekening van de verzender.

CLICK HIER om het inschrijvingsformulier intevullen


MUSICA MUNDI ASBL


Monsieur Leonid Kerbel - Mme Hagit Hassid-Kerbel

21, avenue des Marnières
1410 Waterloo - België
Tél.: +32-(0)-2-6520101
Fax: +32-(0)-2-6540362
GSM: +32-(0)-495-223229
        +32-(0)-495-200595
e-mail :
 

Musica Mundi ASBL
Numéro de compte CBC 192-5192192-18
Compte IBAN = BE 50 1925 1921 9218
Code BIC/SWIFT= CREG BE BB
Address : CBC Banque
Agence de Waterloo Office Park
Dréve Richelle 159
1410 Waterloo, België
N° de T.V.A. : BE 0461.039.713


 


images/musica_mundi3x11x1.gif images/musica_mundi3x11x2.gif
> Musica mundi > Inschrijving
EN FR DE ES